In het deelnamepakket is een ruime bevoorrading inbegrepen. We zorgen voor een diversiteit aan producten, zoals fruit, koeken, energiereep, belegde broodjes, soep, water, suikerhoudende dranken en voor elke finisher een fris Lupulus biertje.

In de rustpost De Boare in De Panne kunnen de deelnemers aan de 25, 35 en 50 km genieten van een tas warme soep met belegde broodjes.  Voor de deelnemers aan de 15 km is dit voorzien in de bevoorradingszone Zaal De Noordduinen in Koksijde. 

Met aandrang vragen we de deelnemers niet te starten voor het aangegeven uur. Als organisatie heeft het ons veel moeite gekost om de nodige toelatingen te verkrijgen voor doorgang van de deelnemers in de natuurgebieden en bij de diverse lokale instanties. Daarnaast gaat de tijdsregistratie aan de hand van uw startnummer pas in op het aangegeven startmoment. We vragen eveneens met aandrang dat alle deelnemers in de startzone en de bevoorradingszones niet blijven hangen en de nodige voorzichtigheid nemen ten opzichte van de andere deelnemers.

  • Deelnemers met een geldig deelnameticket aan de 50 km kunnen vrij starten tussen 6u30 tot 7u00
  • Deelnemers met een geldig deelnameticket aan de 25 & 35 km kunnen vrij starten tussen 7u00 tot 9u00
  • Deelnemers met een geldig deelnameticket aan de 15 km kunnen vrij starten tussen 7u30 tot 10u00

  • • Alle deelnemers dienen ten laatste om 18.00 uur de eindmeet te bereiken.

AFSTANDENTABEL

OPENINGSUREN RUSTPOSTEN